„Вода=Живот“, Мохамад Заре, Иран, 2021, 2’

„Вода=Живот“, Мохамад Заре, Иран, 2021, 2’

Изгледа дека не само почетокот на животот бил поврзан со вода, туку и почетокот на целиот свет. Имајќи ја оваа идеја на ум, би требало да обратиме повеќе внимание кон водата – и да ја чуваме.

Партнери

Поддржано од

Член на: