„Кога дрвјата на Мил ми зборуваа“, Кирсика Пакинен, Финска, 2021, 18’

„Кога дрвјата на Мил ми зборуваа“, Кирсика Пакинен, Финска, 2021, 18’

Авторот на овој филм се враќа во селото од своето детство. Гледајќи во своето минато и историјата на ова место, почнува полека да се развива поетско истражување за врската помеѓу човекот и природата.

Партнери

Поддржано од

Член на: