Среда
Парк кино МКЦ Џепно кино кино Матка / ЕВН електро централа
17:00 Детска Работилница
19:00 Блок 1 17:00 Блок 1 19:00 Блок 1
Четврток
Парк кино МКЦ Џепно кино
19:00 Блок 1 17:00 Блок 1
21:15 Блок 2

Поддржано од:

Спонзорирано од:

Член на: