Победници од официјалната селекција на ЕХО 2019

Филмското жири на Ехо Фестивал на Планински Филм 2019 во состав - Kumjana NovakovaLa Sandra Gjorgieva и Vlatko Galevski ги донесоа следниве одлуки:

Најдобар филм на ЕХО 2019 е филмот:
„РИАФН“, Ханес Ланг / Petrolio, Германија, 2019

Во категоријата најдобар долгометражен филм победи филмот:
„Последната планина“, Дариуш Залуски / Dariusz Załuski, Полска, 2019

Во категорија најдобар среднометражен филм победи филмот: 
Speleonaut „Спелеонаут / Под каменото небо“, Соња Џекиќ / Sonja Đekić, Србија, 2018

Во категоријата најдобар краток филм победи филмот: 
„АР ЏЕЈ РИПЕР“, Џои Шуслер / Joey Schusler , САД, 2018

Наградата за најдобар еколошки филм,
жирито во состав Danka UzunovaFrosina Pandurska Dramikanin и александар павлов, членови на Macedonian Ecological Society го доделија на:

„Видовитата и невиденото“, Сара Доса / Sara Dosa , САД, 2019


Победничкото видео во конкурсот за најдобро кратко видео:
Прва Мијачка планинска трансферзала.

Партнери

Поддржано од

Член на: