КОНТАКТ

Основач и организатор на Ехо - Денови на Планинскиот Филм:

Алпинизам.орг
бул. Партизански одреди 80/1-4
1000 Скопје

contact@ehofilmfest.mk

Игор Талевски - Претседател на Алпинизам.орг и Директор на Ехо
+389 (0) 70 398513

Александар Зарапчиев - Директор на Ехо
+389 (0) 70 300464